Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA SEDNICE VLADE RS ODRŽANE 14.10.2013. GODINE: VLADA USVOJILA UREDBU O ENERGETSKI ZAšTIćENOM KUPCU


Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o energetski zaštićenom kupcu, odnosno ugroženom kupcu toplotne energije, kojom se propisuju kriterijumi, način zaštite, uslovi, rokovi i postupak za utvrđivanje statusa energetski zaštićenog kupca i ugroženog kupca toplotne energije, koji stiču pravo na umanjenje mesečnih računa za električnu energiju, prirodni gas i toplotnu energiju.

Uslov za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca jeste ostvaren mesečni prihod do 13.222 dinara za domaćinstva sa jednim članom, do 19.251 dinar za domaćinstva sa dva i tri člana, do 25.276 dinara za domaćinstva sa četiri i pet članova i do 31.786 dinara za domaćinstva sa šest i više članova.

Uverenja o statusu energetski zaštićenog kupca izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave i važi do kraja kalendarske godine.

Ovom uredbom štite se najugroženije kategorije stanovništva i stvaraju uslovi za reforme energetskog sektora u Srbiji.

Vlada Srbije donela je rešenje o postavljenju dr Aleksandra Gajića, dr Zorana Mašića i Muhedina Fijuljanina za državne sekretare u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a Neđu Jovanovića za državnog sekretara u Ministarstvu pravde i državne uprave.

Vlada je donela rešenja o postavljenju Snježane Prodanović za Republičkog javnog pravobranioca.

Vlada je razrešila Dragana Kolarevića dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja i imenovala Sašu Mirkovića na tu dužnost.

Vlada Srbije je razrešila dr Dušana Stanojevića dužnosti direktora Ginekološko-akušerske klinike "Narodni front" u Beogradu i za vršioca dužnosti direktora te klinike imenovala dr Snežanu Rakić.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 14.10.2013.