Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

ASOCIJACIJA MEDIJA SRBIJE UPOZORAVA NA LOŠE POSLEDICE POVEĆANJA PDV ZA ŠTAMPANE MEDIJE


"Asocijacija medija se zalaže za dodatno smanjivanje posebne stope PDV za štampane medije, što je rasprostranjena praksa u mnogobrojnim evropskim državama, koje na taj način pomažu medijskoj industriji da se izbori sa teškom  krizom i održi korak sa novim produkcijskim, tehnološkim i komunikacionim izazovima.

Prema izričitom stavu Evropske asocijacije novinskih izdavača (ENPA), čija je članica i Asocijacija medija, neophodno je drastično smanjenje stope PDV za štampane medije, uključujući i novinske agencije i digitalna izdanja.

Imajući u vidu predstojeći početak pristupnih pregovora Srbije sa Evropskom unijom, Asocijacija medija napominje da sistem PDV za štampane medije, upravo na inicijativu ENPA, trenutno prolazi kroz detaljnu evaluaciju u okviru Evropske komisije",

poručuje se i upozorava da se štampani mediji suočavaju sa brojnim problemima.

"Posle nedavnih ekonomskih mera, koje Asocijacija medija u osnovi podržava, još je neizvesno da li je namera Vlade Srbije da posebnu stopu PDV za štampane medije poveća sa osam na 10 odsto ili sa osam na 20 odsto.U uslovima pada tiraža dnevnih novina i reklamnih budžeta za više od 25 odsto u ovoj godini u odnosu na prethodnu, eventualno povećanje stope PDV sa osam na 20 odsto uništilo bi industriju štampanih medija u Srbiji", ukazuje Upravni odbor Asocijacije medija.

Izvor: Kurir