Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR


• Kretanje kupovne moći u Republici Srbiji za avgust 2013. godine

• OBAVEZA POSLODAVCA KOJI NIJE ZAPOSLIO ODGOVARAJUĆI BROJ OSOBA SA INVALIDITETOM DA PLATI ZA SVAKOG NEZAPOSLENOG INVALIDA IZNOS OD 50% PROSEČNE ZARADE U REPUBLICI KAO I KAMATU NA TAJ IZNOS POČEV OD DANA DOSPEĆA DO DANA UPLATE TE OBAVEZE

Izvor: Paragraf Lex