Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraJASNO IZGRAĐENIM MEHANIZMIMA I INSITUCIJAMA DO EFIKASNOG, PRAVEDNOG I DOSTUPNOG PRAVOSUĐA


"Prošla vlada je svojim ponašanjem i delovanjem samo drastično pogoršala stanje u srpskom pravosuđu, koje je u hronično lošem stanju već decenijama", rekao je ministar Selaković u intervjuu za Pres nedelje.

"Sistemske greške, a tu pre svega mislim na političke pritiske na pravosuđe, nepoštovanje zakona, bahato ponašanje nosioca pravosudnih funkcija, dovelo je do stvaranja pogodne klime za razvijanje korupcije i kriminala, nepravde i aljkavog rada institucija", dodao je Selaković.

Na pitanje da li je zadovoljan radom predsednice Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva, Selaković je odgovorio da "izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u procesu evrointegracija pokazuje da su rezultati započete reforme pravosuđa veoma loši, a u nekim stvarima i više nego poražavajući".

"Rad VSS je ocenjen kao izuzetno loš i za to mora da se snosi odgovornost. Svako ko je kršio Ustav i zakone i nije vodio računa o interesima države i građana, mora da se suoči sa svojom odgovornošću. Kada je reč o nosiocima najviših funkcija u pravosuđu, zakon je propisao postupak za njihovu smenu i samo tako do smene može i doći", rekao je Selaković.

On je istakao da je ključni cilj strategije reforme pravosuđa "stavaranje nezavisnog, nepristrasnog, efikasnog i pravdenog pravosuđa, koje će biti u stanju da zaštiti svačije ugroženo pravo, procesuira i spreči kriminal i korupciju".

"Svesni smo da taj cilj nije blizu, ali da je to želja svakog građanina Srbije. Zato nećemo odustati od njega", dodao je ministar.

Selaković je kazao da su policija i tužilaštvo pokazali svoj jasan stav kada je u pitanju borba protiv korupcije i kriminala, a to je beskompromisna borba i nulta tolerancija u borbi protiv sistemske korupcije i organizovanog kriminala.

"Građani moraju da znaju da i tužilaštvo i policija rade na sprovođenju istrage. U tom poslu moraju da budu najveći saveznici", rekao je Selaković.

Izvor: Tanjug, Press