Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST: Ministarstvo finansija i privrede saopštilo je da će pripremiti odluku koja će omogućiti da "Elektroprivreda Srbije" svim građanima, uz naredni račun, vrati iznos uvećanog poreza na dodatu vrednost za struju koju su koristili u septembru


Ministarstvo finansija i privrede saopštilo je da će pripremiti odluku koja će omogućiti da "Elektroprivreda Srbije" svim građanima, uz naredni račun, vrati iznos uvećanog poreza na dodatu vrednost (PDV) za struju koju su koristili u septembru, odnosno u vreme kada povećana stopa PDV nije bila na snazi.

Ta odluka će se naći već na sledećoj sednici Vlade, najavljeno je iz Ministarstva.

Tako će građanima i privredi kroz račun za utrošenu struju koji će im EPS isporučiti u novembru, biti vraćen iznos za uvećani PDV.

Ministarstvo je napomenulo da Zakonom o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007 i 93/2012 - prim. red.) jeste definisao da visina stopa koja će biti primenjena zavisi od toga kada je izvršen promet dobra, odnosno u ovom slučaju, kada je struja očitana.

Kako je struja očitana u oktobru, elektrodistribucije su primenile poresku stopu u skladu sa zakonom.

Međutim, nije pravedno da građani plaćaju viši porez za struju koju su trošili ranije samo zato što je obračun vršen u oktobru i što zakon nije najpreciznije predvideo taj prelazni period sa jedne na drugu poresku stopu, navedeno je u saopštenju.

Takva odluka Ministarstva, prema saopštenju, neće biti na štetu EPS, jer će i elektrodistribucije biti u obavezi da uplate manji iznos poreza u budžet.

Izvor: Tanjug