Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• CENE USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA OD 1.10.2012. GODINE: • Prema Rešenju Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, br. 338-00-00004/2012-09 od 1.10.2012. godine •
• UTVRĐENE SU NOVE CENE USLUGA ZA SMEŠTAJ KORISNIKA U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE OD 1.10.2012. GODINE: • Prema rešenju Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike •

Izvor: Paragraf Lex