Paragraf besplatno Aktuelne vesti Besplatni propisi Obrasci Aktuelni statistički podaci Javne nabavke Savetovanja
Paragraf sertifikat Kalendar poreskih obaveza Državni i ostali praznici - neradni dani Registar službenih glasila

Višednevno savetovanje Palić

Savetovanje

PriruČnici, KOMENTARI, ZAKONI

Jednodnevno savetovanje

Savetovanje

PRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 14. AVGUST 2013.

  • DICTUM UNIUS, DICTUM NULLIUS (TESTIS UNUS - TESTIS NULLUS) - izjava (svedočenje) jednoga (je isto što i ) izjava nijednoga (jedan svedok - nijedan svedok). . . Arhiva

Besplatne pravne vesti
Arhiva dnevnih vesti
Microsoft partner Microsoft partner 2006-2007 Microsoft partner Microsoft partner 2008-2009 Nagrade Microsoft Diskobols Paragraf 2003 Privrednik beo*star Paragraf Decije srce Zahvalnica Diploma Novosadski sajam Diploma Novosadski sajam1 Diploma Novosadski sajam2 Zlatna medalja Zahvalnica

Paragraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Arhiva kalendara poreskih obaveza:

Aktuelan broj 47-48 / JUL 2013.
Pogledajte sve brojeve >>>
Aktuelan broj 70-71 / JUL 2013.
Pogledajte sve brojeve >>>
Aktuelan broj 72-73 / JUL 2013.
Pogledajte sve brojeve >>>
Aktuelan broj 47-48 / JUL 2013.
Pogledajte sve brojeve >>>

Vanredno izdanje u vezi sa fiskalnom reformom 2012. godine

Vanredni broj / DECEMBAR 2012

Časopis PRAVNI INSTRUKTOR - časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke.

Aktuelan broj 47-48 / JUL >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.Aktuelan broj 72-73 / JUL >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

Časopis PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR je namenjen svima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.
Aktuelan broj 70-71 / JUL >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

Časopis CARINSKI INSTRUKTOR - časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 47-48 / JUL >>>
Pogledajte sve brojeve >>>