Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 72 OD 14.8.2013/ODABRANI DOKUMENTI


• INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA JUL 2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• LISTA LICA KOJIMA JE IZDATA DOZVOLA ZA EMITOVANJE PROGRAMA NA OSNOVU JAVNOG KONKURSA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA EMITOVANJE TELEVIZIJSKOG I RADIO PROGRAMA ZA PODRUČJE REGIONA I LOKALNA PODRUČJA, OBJAVLJENOG U DNEVNOM LISTU "POLITIKA" 22. OKTOBRA 2012. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP "BEOGRADSKE ELEKTRANE" ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP "TOPLANA-ŠABAC", ŠABAC ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP "SRBIJAGAS", NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, SIGAS D.O.O. POŽEGA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNADBEVANJE, DRUŠTVO BEOGAS D.O.O. ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• ODLUKA O ODOBRAVANJU POPUSTA, SIGAS D.O.O. POŽEGA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• ODLUKA O OSNIVANJU OPŠTE BOLNICE ALEKSINAC ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• ODLUKA O OSNIVANJU OPŠTE BOLNICE ARANĐELOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• ODLUKA O OSNIVANJU OPŠTE BOLNICE BOR ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• ODLUKA O OSNIVANJU OPŠTE BOLNICE KRUŠEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• ODLUKA O OSNIVANJU OPŠTE BOLNICE PETROVAC NA MLAVI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• ODLUKA O OSNIVANJU OPŠTE BOLNICE ČAČAK ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-170/2013-01 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-171/2013-01 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-36/2013-01 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA KAPIDŽIJA I PARUNOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA NAKUČANI I LJUTOVNICA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA STUBLICA I BREZOVICA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, "LOZNICA-GAS" D.O.O. ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• ODLUKA O UTVRĐIVANJU HANGARA STAROG AERODROMA U NOVOM BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• ODLUKA O UTVRĐIVANJU MUZEJA VAZDUHOPLOVSTVA U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• ODLUKA O UTVRĐIVANJU PALATE SAVEZNOG IZVRŠNOG VEĆA U NOVOM BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• PRAVILNIK O KONTROLI SPROVOĐENJA ZAKLJUČENIH UGOVORA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• PRAVILNIK O METROLOŠKIM ZAHTEVIMA ZA MERILA BRZINE VOZILA U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O BRATIMLJENJU I USPOSTAVLJANJU SARADNJE GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC, REPUBLIKA SRBIJA SA OPŠTINAMA VIŠEGRAD, RUDO, ČAJNIČE, NOVO GORAŽDE, SOKOLAC I ROGATICA, REPUBLIKA SRPSKA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGAS", NOVI SAD ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA ZA 2013. GODINU JAVNOG PREDUZEĆA "EMISIONA TEHNIKA I VEZE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK KOPAONIK", KOPAONIK, ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK TARA", BAJINA BAŠTA, ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VISINU TROŠKOVA ZA OVERAVANJE MERILA KOJE SPROVODI OVLAŠĆENO TELO "GILBARCO ACIS" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VISINU TROŠKOVA ZA OVERAVANJE MERILA KOJE SPROVODI OVLAŠĆENO TELO "SERVIS POPOVIĆ" DOO BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VISINU TROŠKOVA ZA OVERAVANJE MERILA KOJE SPROVODI OVLAŠĆENO TELO "SHOLLEX" D.O.O. ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VISINU TROŠKOVA ZA OVERAVANJE MERILA KOJE SPROVODI OVLAŠĆENO TELO "SWAT" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VISINU TROŠKOVA ZA OVERAVANJE MERILA KOJE SPROVODI OVLAŠĆENO TELO "VAGA – LIBELA" D.O.O. KRALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VISINU TROŠKOVA ZA OVERAVANJE MERILA KOJE SPROVODI OVLAŠĆENO TELO AD "VAGAR" NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "DIREKCIJA ZA PLANIRANJE, IZGRADNJU, UREĐENJE NASELJA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE NOVI BEČEJ" NOVI BEČEJ ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNO-STAMBENE POSLOVE "KOMUNALAC" NOVI BEČEJ ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆE RADIO DIFUZNE DELATNOSTI "RADIO NOVI BEČEJ" ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA KOMUNALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "KOMPRED" NOVO MILOŠEVO SA POTPUNOM ODGOVORNOŠĆU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 489-1/13 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 489-2/13 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6780/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6934/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6953/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE ULICE NOVOPROJEKTOVANE U NASELJU NIKOLA TESLA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, RADI IZGRADNJE PREČISTAČA OTPADNIH VODA I PRISTUPNOG PUTA U NOVOM SADU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, RADI IZGRADNJE INFRASTRUKTURE – KANALIZACIONE MREŽE U ULICAMA KOSTE STOJANOVIĆA I VARDARSKOJ U ALEKSINCU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE DELA AUTOPUTA E-80 NIŠ (PROSEK) – GRANICA SA REPUBLIKOM BUGARSKOM (DIMITROVGRAD) ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE DELA ULICE LAZARA KUJUNDŽIĆA OD ULICE PETRA MEĆAVE DO ULICE MIRKA POŠTIĆA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICA A1 I A3 UZ ULICU JOVANKE RADAKOVIĆ U MIRIJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZVOĐENJA RADOVA – REKONSTRUKCIJE LOKALNOG PUTA L-16 JANJSKI MOST – BABIN ZUB ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI UZBEKISTAN, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U MOSKVI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "NEDELJA SOLIDARNOSTI" ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• UREDBA O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UPRAVLJANJA VODAMA U 2013. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)
• UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U CRNOJ GORI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)

Izvor:

<<< Nazad na ostale vesti