Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

CARINSKI INSTRUKTOR


KOMENTAR IZMENE I DOPUNE ODLUKE O USLOVIMA POD KOJIMA I NAČINU NA KOJI REZIDENTI MOGU DRŽATI DEVIZE NA RAČUNU KOD BANKE U INOSTRANSTVU - "Sl. glasnik RS", br. 71/2013: • Preciznije je definisan rok na koji se može izdati rešenje kojim NBS odobrava rezidentu držanje deviza u inostranstvu po osnovu izvođenja investicionih radova •

 

USLUGE KREDITNOG BIROA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

Izvor:

<<< Nazad na ostale vesti