Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna sudska praksa


  • Privredni apelacioni sud: OCENA DOZVOLJENOSTI REVIZIJE U PRIVREDNIM SPOROVIMA - Zakon o parničnom postupku: član 486
  • Privredni apelacioni sud: OPRAVDANOST KOMERCIJALNOG RAZLOGA ZA USKRAĆIVANJE DISTRIBUCIJE JAVNOG GLASILA - Zakon o javnom informisanju: član 16
  • Privredni apelacioni sud: OZNAČAVANJE NOVOG TUŽENOG PO NALOGU SUDA U SLUČAJU POSTOJANJA NUŽNOG SUPARNIČARSTVA - Zakon o parničnom postupku: član 193 stav 2 i član 199
  • Privredni apelacioni sud: PASIVNA LEGITIMACIJA U SPORU KOJI SE VODI RADI NAPLATE POTRAŽIVANJA IZ UGOVORA O CESIJI - Zakon o obligacionim odnosima: član 436
  • Privredni apelacioni sud: PRAVO NA NAKNADU ŠTETE ZBOG NEKORIŠĆENJA GODIŠNJEG ODMORA KRIVICOM POSLODAVCA - Zakon o radu: čl. 68, 76 i 195
  • Privredni apelacioni sud: PROCEDURA ZA ODREĐIVANJE OPERATERA ELEKTRONSKE MREŽE KOJI JE DUŽAN DA PRENOSI RADIJSKI I TELEVIZIJSKI PROGRAM - Zakon o elektronskim komunikacijama: čl. 22 i 101
  • Ustavni sud: AUTONOMNA POKRAJINA KAO OBLIK DECENTRALIZACIJE REPUBLIKE I OGRANIČENJA DRŽAVNE VLASTI PRAVOM GRAĐANA NA POKRAJINSKU AUTONOMIJU - Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine: čl. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 16, 18, 19, 21, 25, 27, 53, 58, 64, 68, 73, 74 i 76
Izvor:

<<< Nazad na ostale vesti