Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Propisi


 • OBJEDINJENI SPISAK TARIFNIH OZNAKA, U KOJE SE SVRSTAVA ROBA KOJA PODLEŽE INSPEKCIJSKIM KONTROLAMA PRI UVOZU, I ISPRAVA KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI PRI UVOZNOM CARINJENJU (Ažurirano 13.8.2012. godine)
 • SPISAK LEKOVA ZA KOJE JE U PERIODU OD 01.05.2012. GODINE DO 30.06.2012. GODINE IZDATO REŠENJE O IZMENI REŠENJA ZA STAVLJANJE U PROMET BROJ 515-00-0777-2012-3-002
 • SPISAK LEKOVA ZA KOJE JE U PERIODU OD 01.05.2012. GODINE DO 30.06.2012. GODINE IZDATO REŠENJE O PRENOSU DOZVOLE ZA STAVLJANJE U PROMET LEKA BROJ 515-00-00779-2012-3-002
 • SPISAK LEKOVA ZA KOJE JE U PERIODU OD 01.05.2012. GODINE DO 30.06.20212. GODINE IZDATA ODNOSNO OBNOVLJENA DOZVOLA ZA STAVLJANJE U PROMET LEKA BROJ 515-00-00716-2012-3-002
 • SPISAK ROBA SA TARIFNIM OZNAKAMA KOJE PRI UVOZU PODLEŽU FITO-SANITARNOJ KONTROLI (Ažurirano 13.8.2012. godine)
 • ZAKON O EKSPROPRIJACIJI ("Službeni list FNRJ", br. 12/57 i 53/62 i "Sl. list SFRJ", br. 13/65, 5/68, 7/68 i 11/68)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA POŽAREVCA ZA 2011. GODINU ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 8/2012)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA REŠAVANJE PRITUŽBI NA RAD KOMUNALNIH POLICAJACA I O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 8/2012)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA BEZBEDNOST GRADA POŽAREVCA I O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 8/2012)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA SOCIJALNU POLITIKU GRADA POŽAREVCA I O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 8/2012)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ZAPOŠLJAVANJE GRADA POŽAREVCA I O RAZREŠENJU I IMENOVANJU NJEGOVIH ČLANOVA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 8/2012)
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI STATUTA GRADA SREMSKA MITROVICA ("Sl. list Grada Sremska Mitrovica", br. 12/2012)
Izvor:

<<< Nazad na ostale vesti