Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O SARADNJI U OBLASTI ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS


Direktnom međunarodnom železničkom saobraćaju između Republike Srbije i Ruske Federacije, Republika Srbija pridaje ne malu važnost.

Intenzitet odvijanja železničkog saobraćaja između Republike Srbije i Ruske Federacije u poslednje vreme beleži blagi rast, ali po procenama Ministarstva saobraćaja nedovoljan. Smatra se da jedna od osnovnih aktivnosti potrebnih da se intenzivira obavljanje železničkog saobraćaja jeste i uspostavljanje direktne saradnje između dve države, odnosno pravno regulisanje odnosa u železničkom saobraćaju između dve države, kao i njenih železničkih preduzeća, kojima bi se detaljno regulisali uslovi za direktnu otpremu robe između dve zemlje.

Potpisanim Sporazumom se na određeni način, a na osnovu uzajamnog poverenja i ravnopravnosti, daje važnost koordinaciji aktivnosti u oblasti realizacije železničkog saobraćaja, kao i saradnji u razvoju železnica dve države.

Pokretanje postupka za zaključenje Sporazuma iniciralo je tadašnje Ministarstvo za infrastrukturu Republike Srbije 2009. godine. Od tada, pa do zaključivanja Sporazuma, dva puta je bila sprovedena kompletna procedura pribavljanja mišljenja nadležnih državnih organa, kada je dobijena saglasnost Vlade za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti železničkog saobraćaja.

U prethodnom periodu, tekst Sporazuma usaglašavan je sa ruskom stranom diplomatskim putem.

Finalno usaglašavanje tekstova Sporazuma je obavljeno sa predstavnicima Ambasade Ruske Federacije u Beogradu na dva sastanka održanim januara i aprila o.g., kada su parafirani tekstovi Sporazuma na srpskom i ruskom jeziku.

Sporazumi su potpisani u Moskvi 10.4.2013. godine. U ime Vlade Republike Srbije, Sporazum je potpisao Milan Bačević, Ministar prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja Republike Srbije a u ime Vlade Ruske Federacije, Nikolaj Asaul, pomoćnik Ministra transporta Ruske Federacije.

Kompletan tekst Predloga zakona možete preuzeti putem linka: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/2787-13.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 14.7.2013.