Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

SAOPŠTENJE SA SEDNICE VLADE RS ODRŽANE 12.7.2013. GODINE: USVOJENA STRATEGIJA ZA BORBU PROTIV NEDOLIčNOG PONAšANJA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA


Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici Nacionalnu strategiju za borbu protiv nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama za period od 2013. do 2018. godine i akcioni plan za sprovođenje ove strategije.

Ovim dokumentima utvrđena je osnova za uspostavljanje efikasnih mehanizama i koordinacija i jasna podela nadležnosti i odgovornosti za sistemsko sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim terenima.

Sprovođenje strategije omogućiće stvaranje bezbednog ambijenta na sportskim priredbama i razviti pravne i institucionalne mehanizme na prevenciji i sprečavanju nasilja.

U saradnji sa sportskim savezima i međunarodnim organizacijama očekuje se da se ostvare evropski standardi u ovoj oblasti.

Izmenama propisa omogućeno je brzo i efikasno procesuiranje izvršilaca krivičnih dela i prekršaja i uspostavljen mehanizam kojim se sprečava da rizične grupe i poznati izvršioci krivičnih dela prisustvuju sportskim priredbama.

Uspostavljen je integrisani sistem bezbednosti na nacionalnom i lokalnom nivou koji će omogućiti efikasniji preventivni rad na sprečavanju nasilja, precizirano je u Akcionom planu za sprovođenje Nacionalne strategije.

Vlada je usvojila i Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Republike Srbije i Republike Crne Gore o uzajamnom zastupanju i pružanju konzularne zaštite i usluga u trećim zemljama.

Vlada je usvojila i Predlog zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice, kao i Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti železničkog saobraćaja.

Usvojen je i Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Srbije i Vlade Australije, kao i Predlog zakona o potvrđivanju ugovora između Republike Srbije i Republike Belorusije o pravnoj pomoći u građanskim krivičnim stvarima.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 14.7.2013.