Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

REALIZOVAN SEMINAR: NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI I NAČELA KOJA SE PRIMENJUJU U PORESKOM POSTUPKU


U Privrednoj komori Beograda organizovan je jednodnevni smeinar na temu: "Najnovije izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i načela koja se primenjuju u poreskom postupku"

Seminar je organizovan u cilju informisanja o značajnim izmenama i dopunama, kojima se preciziraju ovlašćenja Poreske uprave u poslovima kontrole kao i tumačenja Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je usvojen 29.5.2013. godine sa svim svojim izmenama i dopunama. Svoja iskustva i dugogodišnja znanja sa polaznicima je podelio Mr Momo Kijanović, konsultant za poreze i član Srpskog fiskalnog društva, o ovoj temi pričao je kao član radne grupe.

Na seminaru su prisustvovali predstavnici kompanija finansijskog sektora i aktivno su ušestvovali u interaktivnoj debati.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 14.7.2013.