Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 442/2013 OD 7. MAJA 2013. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA STICANJE OBRAZOVANJA U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNOJ ŠKOLI ZA PODRUČJE RADA HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/93, 1/94, 6/95, 8/96, 15/97, 7/2002, 10/2005, 15/2005, 7/2008, 11/2008, 8/2009, 10/2013 i 11/2013)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 386/2013 OD 22. APRILA 2013. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013)
 • ODLUKA O OTUĐENJU I DAVANJU U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Niša", br. 66/2010, 64/2011 i 48/2013)
 • ODLUKA O PARTNERSTVU JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA U OBLASTI POLJOPRIVREDE ("Sl. list grada Niša", br. 48/2013)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA NIŠA ZA 2012. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 48/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNIH PREDUZEĆA GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 48/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR PROJEKATA ZA MLADE ("Sl. list grada Niša", br. 35/2013 i 47/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU MULTISEKTORSKOG SAVETA GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 47/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS KRAGUJEVAC" ("Sl. list grada Kragujevca", br. 19/2013 - prečišćen tekst)
 • PROGRAM RASPOREDA SREDSTAVA SUBVENCIJA JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA U 2013. GODINI (JP SC "MLADOST") ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2013 i 20/2013)
 • POSLOVNIK GRADSKOG VEĆA GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 22/2008, 25/2008, 30/2008, 14/2009, 26/2012, 11/2013 i 20/2013)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OSPOSOBLJENIH PRAVNIH LICA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 20/2013)
 • REŠENJE O RASPOREDU RADNOG VREMENA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 18/2013 i 21/2013)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU PROGRAMA RASPODELE SREDSTAVA ZA DELATNOST PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U 2013. GODINI SA PROGRAMOM ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 19/2013)
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 386/2013 of 22 April 2013 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 117/12 of 27.4.2013 -
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 442/2013 of 7 May 2013 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 130/15 of 15.5.2013 -
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN NOVI BROJ "SL. GLASNIKA RS", BR. 61/2013 OD 12.7.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: STEČAJEVI: OBJAVLJENI STEČAJNI OGLASI ZAKLJUČNO SA 10.7.2013. GODINE
Izvor: Paragraf Lex