Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraMALI AKCIONARI BEOGRADSKE KONFEKCIJE BEKO PITAJU SE ČEMU SLUŽI AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA?


Od svih prihoda i rashoda firmi u stečaju, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika naplaćuje mesečno četiri odsto, pa je tako od Beogradske konfekcije Beko u stečaju dosad naplatila oko 87 miliona dinara ili oko milion evra.

"Kuda idu te pare i koja je svrha Agencije za licenciranje stečajnih upravnika", pitali su na konferenciji za štampu mali akcionari Beogradske konfekcije Beko.

- Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika u interesu je da Beko i dalje radi čak i sa gubitkom, kao što je slučaj sa njegovom robnom kućom u beogradskoj Knez Mihailovoj ulici, sve dok se sva stečajna masa ne izvuče. Prema našim informacijama, ove takse Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika plaćaju akcionarska društva, ali ne plaća Agencija za privatizaciju koja vodi stečajeve bivših društvenih preduzeća - rekla je Vesna Tatalović, predstavnica jednog od dva udruženja akcionara Beka.

Beko u stečaju takođe od kraja 2007. godine plaća skladištenje za robu koja više nema nikakvu vrednost. "Kako izveštaj o poslovanju firme podleže obavezi revizije, revizor je postavio pitanje zaliha te robe kojoj više tačno ne može da se utvrdi ni datum proizvodnje ni vrednost, iako se ta roba u izveštajima vodi na iznos od 7,5 miliona dinara", rekla je Tatalovićeva i dodala da su mali akcionari više puta predlagali da se ta roba otpiše i pokloni posle poplave u Jaši Tomiću, i posle zemljotresa u Kraljevu, pa i posle zemljotresa u Japanu umesto što proizvodi troškove.

Firma poseduje poslovni prostor u beogradskoj Knez Mihailovoj ulici, ali je stečajna uprava svejedno za svoj rad iznajmila poslovni prostor u beogradskoj Dunavskoj ulici, što takođe ide na teret stečajne mase.

Ona je dodala da su mali akcionari više puta podneskom upozoravali na greške u postupanju stečajnog upravnika Željka Pešuta pri sklapanju ugovora sa grčkom firmom Lamda (Property development), ali da su od Agencije za licenciranje stečajnih upravnika i Privrednog suda dobijali odgovore u kojima je rad Pešuta ocenjivan superlativima.

Pošto nadležni stečajni organi, na pritisak Ministarstva ekonomije, tvrdi Tatalovićeva, ne pristaju da postupe po članu 124 Zakona o stečaju i preostalu imovinu Beka podele akcionarima, oni se sada protive oduzimanju licence Pešutu nego očekuju da se stečaj što pre okonča. "Prema našim informacijama Pešut je, pošto mu je Agencija oduzela licencu, pokrenuo upravni spor i dok spor traje on je i dalje stečajni upravnik Beka", rekla je Tatalovićeva i pozvala Ministarstvo ekonomije da prestane da se meša u tok ovog stečajnog postupka.

Izvor: Vebsajt dnevnog lista "Danas", 14.6.2012.

<<< Nazad na ostale vesti