Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA: NEOPHODNO USPOSTAVLJANJE JAčE FINANSIJSKE DISCIPLINE


Ministar finansija i privrede Mlađan Dinkić izjavio je da je racionalnijim trošenjem budžetskog novca moguće ostvariti ogromne uštede, koje bi se zatim prelile ka privredi i građanima.

Dinkić je na okruglom stolu "O koristima sistema finansijske kontrole", istakao da podržava oštru politku Državne revizorske insitrucije i sve ono što je do sada uradila i daje im moralnu podršku da tako i nastave.

"Građani od nas zahtevaju da popravimo ekonomsku situaciju, ali to nije moguće, ako se svaki dinar iz budžeta ne koristi racionalno, a revizija treba da pomogne da to uradimo što efikasnije", rekao je ministar.

Podsetivši da je 31. marta stupio na snagu Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012), koji treba da uvede finansijsku disciplinu, Dinkić je rekao da se sada prati kako ministarstva sprovode taj zakon i da je utvrđeno da se dobar deo budžetskih korisnika uopšte nije prijavio u sistem, iako je dobio opomene od Uprave za trezor.

On je rekao da je zbog toga dao nalog da se svima, koji se nisu evidentirali, obustave sva plaćanja. "Oni neće dobiti ni dinar, dok se ne registruju", dodao je ministar.

Dinkić je naglasio da je preduslov za uspešno sprovođenje Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama da postoji evidencija svih indirektnih i direktnih budžetskih korisnika.

On je najavio da će zajedno sa svima "koji žele dobro zemlji uspostaviti daleko jaču finansijsku disciplinu", jer bez nje nema ozbiljne države.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija i privrede, 14.5.2013.