Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• KAMATE: • Eskontna stopa, referentna kamatna stopa i stopa kamate za neblagovremena plaćanja javnih prihoda od 14.5.2013. godine
• KAMATE: • Nova godišnja stopa zatezne kamate na dug koji glasi na dinare od 15.5.2013. godine
• Pitanje i odgovor - NAKNADA NA IME IZGUBLJENE ZARADE KOJA SE ISPLAĆUJE ZAPOSLENOM PO SUDSKOJ PRESUDI KOJOM SE VRAĆA NA RAD ZBOG NEZAKONITOG OTKAZA, PODLEŽE OBAVEZI PLAĆANJA POREZA I DOPRINOSA NA ZARADE
• Pitanje i odgovor - PORESKI TRETMAN DAVANJA U ZAKUP NEPOKRETNOSTI BEZ NAKNADE OD STRANE FIZIČKOG LICA PRAVNOM LICU KOJE IZVRŠI ODREĐENA ULAGANJA UZ OBAVEZU VRAĆANJA U PRVOBITNO STANJE NAKON ISTEKA ZAKUPA

Izvor: Paragraf Lex