Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - SPECIFIČNOSTI KOD IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA LAŽNOG PRIJAVLJIVANJA I AKTUELNI STAVOVI SUDKSE PRAKSE: • Krivični zakonik - član 334 •
• Pitanje i odgovor - NEMOGUĆNOST ADVOKATA DA U ISTOM KRIVIČNOM SPORU BUDE I PRIVATNI TUŽILAC I ZASTUPNIK DRUGOG LICA
• Pitanje i odgovor - PRAVO DETETA NA IZDRŽAVANJE OD STRANE RODITELJA

Izvor: Paragraf Lex