Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - POSTUPCI "KUĆNOG CARINJENJA" - POJEDNOSTAVLJENI IZVOZNI POSTUPAK U PROSTORU POŠILJAOCA I POJEDNOSTAVLJENI UVOZNI POSTUPAK U PROSTORU PRIMAOCA
• Pitanje i odgovor - Carinski instruktor: DOKAZ ZA PORESKO OSLOBOĐENJE U POSTUPKU REEKSPORTA

Izvor: Paragraf Lex