Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraKONSTITUISANA SKUPŠTINA KOMORE IZVRŠITELJA, A 64 IMENOVANIH IZVRŠITELJA POČEĆE DA RADE NA SPROVOĐENJU SUDSKIH ODLUKA POSLE 25. MAJA 2012


Tanjug

Skupština Komore izvršitelja konstituisana je u Beogradu, a 64 imenovanih izvršitelja počeće da rade na sprovođenju sudskih odluka posle 25. maja.

Profesionalni izvršitelji će sprovoditi izvršenje kada su u pitanju potraživanja na osnovu komunalnih i sličnih usluga, kao što su računi za mobilnu telefoniju ili parking.
Sudski izvršitelji će sprovoditi izvršenje sudskih odluka iz porodičnih sporova i radnih sporova koji se odnose na vraćanje zaposlenih na rad, a dopušteno je da neke sudske odluke sprovode sudski ili profesionalni izvršitelj, u zavisnosti kako se poverilac odluči.

Ministarka pravde Snežana Malović rekla je na konstitutivnoj skupštini da u Srbiji ima više od 330 izvršiteljskih mesta i da brojka od 64 do sada imenovanih nije dovoljna.

Ona je rekla da je zato potrebno veće angažovanje Komore izvršitelja, kao i da će uskoro ponovo biti organizovan konkurs za tu delatnost.

"Danas ispisujemo novu stranicu pravnog života u Srbiji koji obogaćujemo uvođenjem nove pravosudne profesije izvršitelja", kazala je Malović.

"Država će biti veoma zainteresovana za rad izvršitelja jer na njih prenosi deo svojih ovlašćenja i upravljanje prinudom, omogućiće im uslove za efikasan rad, ali će vršiti i strogu kontrolu njihovog rada i tokova novca", rekla je Malović na Osnivačkoj skupštini Komore izvršitelja.

<<< Nazad na ostale vesti