Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraJAVNI UVID U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE NASELJA "PLAVI HORIZONTI": od 14. maja do 12. juna 2012. godine


Komisija za planove Skupštine grada Beograda oglasila je javni uvid Nacrta plana detaljne regulacije naselja "Plavi horizonti" u opštini Zemun. Plan će biti izložen u zgradi Skupštine grada Beograda u Ulici 27. marta 43-45 (sala II u suterenu) od 14. maja do 12. juna i može se pogledati svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Javna sednica Komisije za planove Skupštine grada Beograda održaće se u prostorijama Skupštine grada Beograda u Ulici 27. marta 43-45 (sala II u suterenu) 10. jula u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi s Nacrtom plana u pisanom obliku mogu ih obrazložiti pred članovima komisije.

Tokom javnog uvida primedbe na planirana rešenja mogu se pismeno dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Ulica 27. marta 43-45, najkasnije do 12. juna.

Izvor: Vebsajt Grada Beograda, 14.5.2012.

<<< Nazad na ostale vesti