Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

STATUS POSTUPKA ZA DOSTAVLJANJE PISMA O NAMERAMA OD STRANE ZAINTERSOVANIH INVESTITORA ZA STRATEŠKO PARTNERSTVO ZA "GALENIKU" AD BEOGRAD


Na osnovu Zaključka Vlade RS od 21. decembra 2012. godine, Ministarstvo finansija i privrede je 15.01.2013. godine objavilo Javni poziv za dostavljanje pisma o namerama od strane zainteresovanih investitora za strateško partnerstvo za "Galeniku" AD Beograd.

S obziram na povećanu zaintersovanost potencijalnih investitora, Ministarstvo finansija i privrede je, dana 19. februara 2013. godine, objavilo Izmene broj 1. Javnog poziva, kojim je produžen rok za podnošenje prijava do 4. marta 2013. godine, dok je rok za podnošenje pisama o namerama produžen do 1. aprila 2013. godine. Usledile su Izmene broj 2. Javnog poziva, kojim je produžen rok za dostavljanje pisama o namerama do 30. aprila 2013. godine.

Ministarstvo finansija i privrede je u predviđenim rokovima primilo prijave sledećih zainteresovanih investitora:

1. Valeant Pharmaceuticals North AmericaLlc, USA

2. Supply Chain Strategies International Llc, USA

3. Batterjee Pharmaceutical Factory, Saudijska Arabija

4. Belupo D.D. Koprivnica, Republika Hrvatska

5. MP Biomedicals Headquarters, USA

U postupku analize dokumentacije koje su dostavili zainteresovani investitori, utvrđeno je dakvalifikacione kriterijume ispunjava jedino Valeant Pharmaceuticals North AmericaLlc, USA.

Krajnji rok za podnošenje pisma zainteresovanosti od strane Valeant Pharmaceuticals North AmericaLlc, USA je 30. april 2013. godine, dok će do 29. aprila 2013. godine, predstavnicima investitora biti omogućen pristup dokumentaciji u vezi sa "Galenikom" AD Beograd, kao i posete preduzeću.

Valeant Pharmaceuticals North America Llc je članica Valeant Pharmaceuticals International iz Kanade, multinacionalne korporacije specijalizovane u farmaceutskoj industriji, sa oko 7,500 zaposlenih, koja je u 2013. godini ostvarila ukupne prihode od prodaje od oko 3,3 milijarde USD.

Imajući u vidu da se radi o renomiranoj kompaniji sa iskustvom u farmaceutskoj delatnosti, Ministarstvo finansija i privrede očekuje da u predviđenom roku primi pismo o namerama, što će omogućiti da Vlada Republike Srbije donese najcelishodnije rešenje za ovu kompaniju, s obzirom na kompleksnost situacije u kojoj se nalazi.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija i privrede, 14.4.2013.