Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

PRAVILNIK O IZVRŠENJU KAZNE ZATVORA U PROSTORIJAMA U KOJIMA OSUĐENI STANUJE: Broj osuđenika sa "elektronskom narukvicom"raste


Prema podacima Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, u Srbiji je sada u kućnom pritvoru 20 okrivljenih, u kućnom zatvoru 36 osuđenih, dok 275 osoba nose "narukvicu".

Prva popularna "narukvica" postavljena je 5. januara 2011. godine, od kada je kroz "sistem" prošlo ukupno 789 osoba. Tokom 2011. u kućnom zatvoru bilo je 88 osuđenih, lane čak 610, a do kraja marta ove godine u kućnom zatvoru bio je 91 osuđeni.

Načelnica za tretman i izvršenje u Upravi Dušanka Garić rekla je u intervjuu Tanjugu da je taj vid primene "poluslobode" u razvijenim zemljama dao dobre rezultate na polju smanjenja recidiva i bolje reintegracije osuđenih osoba u socijalnu sredinu.

Što se tiče primene elektronskog nadzora nad osuđenim osobama, od nje postoji višestruka korist, kao što su smanjenje broja osuđenih u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija, što donosi značajne uštede za državu, a posebno smanjenje "kriminalne infekcije" naročito kod mladih koji se prvi put javljaju kao izvršioci lakših krivičnih dela. Osuđeni, s druge strane, može da vreme provodi sa svojom porodicom, ide na posao i ne isključuje se u potpunosti iz svog šireg socijalnog okruženja, istakla je Garićeva.

Pravilnikom o izvršenju kazne zatvora u prostorijama u kojima osuđeni stanuje, bliže se uređuje izvršenje sudske kazne. Tako osuđeni za vreme izvršenja kazne "kućnog zatvora" mora neprestano da nosi odašiljač na nozi, a prijemnik se instalira na odgovarajućem mestu u stanu.

Korišćenje opreme i eventualne zloupotrebe se daljinski prate u Operativno-bezbednosnom odeljenju Uprave.

Načelnica Uprave za tretman i alternativne sankcije je ukazala da nije nužno da osuđeni 24 sata boravi u stanu, jer iskustvo zemalja, koje već dugi niz godina sprovode elektronski nadzor , pokazuje da bi to bilo kontraproduktivno i da bi umanjivalo efikasnost ovakvog vida kažnjavanja. Svrha tog vida kažnjavanja je da se kontroliše funkcionisanje osuđenog, ali da se on ne isključuje u potpunosti iz svog šireg socijalnog okruženja, istakla je Garićeva.

Naš zakon je predvideo mogućnost donošenja odluke da osuđeni napusti stan u određenom vremenskom periodu u toku dana, na primer, kada odlazi na posao.

U tom slučaju predviđa se da se tada nalazi u "zelenoj vremenskoj zoni" i određuje mu se tačno vreme povratka u stan, nakon čega više ne sme da napušta prostorije stana do sutrašnjeg ponovnog odlaska na posao, navela je Garićeva.

Radi uspešne realizacije pomenutih kazni, zakonska regulativa predviđa stalnu saradnju Uprave za izvršenje krivičnih sankcija i mesnih policijskih uprava.

Uprava ima obavezu da obavesti područni policiju o prijemu odluke suda, adresi osuđenog prema kome se izvršava mera elektronskog nadzora, o početku i načinu izvršavanja te mere, kao i o eventualnom slučaju da osuđeni prekrši pravila propisanog ponašanja.

Izvor: Tanjug