Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora



Email Print

DA LI SE ZLOUPOTREBLJAVA TAJNOST ZDRAVSTVENIH KARTONA?


Sve češće se može čuti da poslodavci i osiguravajuće kuće traže uvid u zdravstvene kartone pacijenata prilikom zaključenja ugovora o životnom osiguranju.

Zaštitnik pacijentovih prava, u DZ "Novi Sad" kaže da se ti dokumenti ne mogu direktno proslediti osiguravajućim kućama, bez saglasnosti pacijenta ili njegove porodice.

Podaci o zdravstvenom stanju spadaju u naročito osetljive i tajni su, pa je dužnost da ih kao takve čuvaju svi zdravstveni radnici kojima su ti podaci dostupni.

Izvor: RTV