Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - CARINSKI, PORESKI I DEVIZNI ASPEKT REEKSPORTNIH POSLOVA
• Stručni komentar - PLATNI PROMET PREKO STRANE INSTITUCIJE ELEKTRONSKOG NOVCA: • Od 10.4.2013. godine građani Srbije mogu da otvore naloge na onlajn servisu "Pej Pal" i da kupuju robu širom sveta •

Izvor: Paragraf Lex