Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • ODLUKA O GRADSKOJ UPRAVI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 8/2013 - prečišćen tekst i 9/2013 - ispr.)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU POVREMENIH PARKIRALIŠTA U NEPOSREDNOJ BLIZINI OBJEKATA "NOVOSADSKOG SAJMA" U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 16/2013)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PRIVREMENOG PARKIRALIŠTA NA UGLU ULICA GIMNAZIJSKE I DANIČIĆEVE U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 42/2008, 9/2010 i 16/2013)
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA LESKOVCA ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 1/2013)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 2/2010, 10/2010, 2/2011, 12/2011, 3/2012, 40/2012 i 1/2013)
 • ODLUKA O USVAJANJU EVROPSKE POVELJE O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI NA LOKALNOM NIVOU ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 1/2013)
 • ODLUKA O USVAJANJU PLANA RAZVOJA AGROINDUSTRIJSKOG PARKA "ZELENA ZONA" ZA PERIOD OD 2013. DO 2023. GODINE ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 1/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA REŠAVANJE U UPRAVNOM POSTUPKU U DRUGOM STEPENU I ZA REŠAVANJE SUKOBA NADLEŽNOSTI ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 1/2013)
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA AUTO-TAKSI PREVOZA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ("Sl. list Grada Loznice", br. 9/2009, 11/2010, 4/2011, 1/2012 i 2/2013)
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA ROME 2013-2017. ("Sl. list Grada Loznice", br. 2/2013)
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA IZBEGLIH, INTERNO-RASELJENIH LICA I POVRATNIKA PO OSNOVU SPORAZUMA O READMISIJI NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ZA PERIOD OD 2013. DO 2016. GODINE ("Sl. list Grada Loznice", br. 2/2013)
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE KONSOLIDOVANOG ZAVRŠNOG RAČUNA GRADA SUBOTICE ZA 2012. GODINU ("Sl. list grada Subotice", br. 8/2013)
 • ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA PRVOROĐENO DETE U KALENDARSKOJ GODINI IZ SREDSTAVA BUDŽETA GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 8/2013)
 • ODLUKA O GRADSKOJ UPRAVI GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 6/2010 i 8/2013)
 • ODLUKA O ODRŽAVANJU ČISTOĆE ("Sl. list grada Subotice", br. 56/2012, 2/2013 i 7/2013 - ispr.)
 • ODLUKA O ODRŽAVANJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA ("Sl. list grada Subotice", br. 3/2012, 52/2012, 2/2013 i 7/2013 - ispr.)
 • ODLUKA O OSNIVANJU KANCELARIJE ZA MLADE GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 8/2013)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA SUBOTICE ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Subotice", br. 7/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENE ČISTE VODE, ODVOĐENJA I PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA ("Sl. list grada Subotice", br. 8/2013)
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN NOVI BROJ "SL. GLASNIKA RS", BR. 34/2013 OD 12.4.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN SADRŽAJ NOVOG BROJA OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST OPŠTINE BAČKA PALANKA", BR. 11/2013 OD 10.4.2013. GODINE
Izvor: Paragraf Lex