Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Pitanje i odgovor - OTVARANJE PREDSTAVNIŠTVA U INOSTRANSTVU (SAD)
• Pitanje i odgovor - SVRSTAVANJE EKSTERNOG HARD DISKA PREMA CARINSKOJ TARIFI - PORESKA STOPA

Izvor: Paragraf Lex