Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - KOMENTAR PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA STARE I RETKE BIBLIOTEČKE GRAĐE - "Sl. glasnik RS", br. 22/2013
• Stručni komentar - KOMENTAR PRAVILNIKA O MERAMA TEHNIČKE ZAŠTITE STARE I RETKE BIBLIOTEČKE GRAĐE - "Sl. glasnik RS", br. 22/2013
• Stručni komentar - KOMENTAR PRAVILNIKA O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTARA KATEGORISANE STARE I RETKE BIBLIOTEČKE GRAĐE - "Sl. glasnik RS", br. 22/2013
• Stručni komentar - PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA STICANJE VIŠIH STRUČNIH ZVANJA U BIBLIOTEČKO-INFORMACIONOJ DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 22/2013)

Izvor: Paragraf Lex