Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna sudska praksa


  • Apelacioni sud u Beogradu: DEJSTVO IZJAVE O ODRICANJU OD NASLEĐA KOJA U POSTUPKU ZA RASPRAVLJANJE ZAOSTAVŠTINE NIJE DATA NA ZAPISNIK SUDIJI - Zakon o vanparničnom postupku: član 90
  • Apelacioni sud u Beogradu: MOGUĆNOST NEPOSREDNE PRIMENE EVROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA U SLUČAJU POVREDE PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE - Zakon o obligacionim odnosima: član 172
  • Apelacioni sud u Beogradu: NEISPUNJENJE OBAVEZA IZ UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU NAKON SMRTI PRIMAOCA IZDRŽAVANJA - Zakon o nasleđivanju: čl. 194 do 205
  • Apelacioni sud u Beogradu: NEPOSTOJANJE SUPARNIČARSKE ZAJEDNICE ZAKONSKIH I ZAVEŠTAJNIH NASLEDNIKA U SPORU ZA UTVRĐENJE NIŠTAVOSTI ZAVEŠTANJA - Zakon o parničnom postupku: član 204
  • Apelacioni sud u Beogradu: PRAVO UČESNIKA U OSTAVINSKOJ RASPRAVI DA TUŽBOM ZAHTEVA RASKID UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU I NAKON PRAVNOSNAŽNOSTI REŠENJA O NASLEĐIVANJU - Zakon o vanparničnom postupku: član 26
  • Apelacioni sud u Beogradu: PREDMET POSTUPKA I PONAŠANJE I POSTUPANJE STRANKE I SUDA KAO KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANJE RAZUMNOG ROKA SUĐENJA - Zakon o parničnom postupku: član 10
  • Apelacioni sud u Beogradu: PUNOVAŽNOST UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU ZAKLJUČENOG OD STRANE MALOLETNOG LICA - Zakon o nasleđivanju: član 194
  • Apelacioni sud u Beogradu: ZAHTEV ZA SMANJENJE VISINE DOPRINOSA ZA IZDRŽAVANJE KAO SASTAVNI DEO ZAHTEVA ZA UTVRĐENJE PRESTANKA OBAVEZE IZDRŽAVANJA - Porodični zakon: čl. 160, 164 i 167
  • Apelacioni sud u Beogradu: ZAKLJUČENJE UGOVORA OD STRANE MALOLETNOG LICA KAO DAVAOCA IZDRŽAVANJA BEZ SAGLASNOSTI ORGANA STARATELJSTVA - Zakon o nasleđivanju: član 196
  • Apelacioni sud u Beogradu: ZNAČAJ NALAZA I MIŠLJENJA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD U POSTUPCIMA U VEZI SA PORODIČNIM ODNOSIMA - Porodični zakon: član 270
Izvor: Paragraf Lex