Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG UREDBE O ENERGETSKI ZAŠTIĆENOM KUPCU


Članom 149. Zakona o energetici ("Sl. glasnik RS", br. 57/2011, 80/2011 - ispr., 93/2012 i 124/2012) propisano je da će Vlada doneti akt kojim će bliže propisati kriterijume, način zaštite, uslove, rokove i postupak za utvrđivanje statusa energetski zaštićenog kupca, izvor i način obezbeđivanja sredstava za isporuku određenih količina električne energije ili prirodnog gasa pod posebnim uslovima i način vođenja evidencije energetski zaštićenih kupaca.

Uputstvom 2003/54/EZ o zajedničkim pravilima za unutrašnje tržište električne energije i Uputstvom 2003/55 o zajedničkim pravilima za unutrašnje tržište prirodnog gasa određuju se da zaštita potrošača mora da bude sastavni deo zakonodavstva svake zemlje, pri čemu se posebno ističe potreba zaštite tkz. socijalno ugrožene kategorije potrošača. Na osnovu preporuka trećeg paketa Direktiva Evropske unije svaka zemlja treba da, uvažavajući sopstvene specifičnosti definiše kriterijume za utvrđivanje i mere za zaštitu energetski zaštićenih kupaca.

Direktiva 2009/72 o zajedničkim pravilima za unutrašnje tržište eletkrične energije kojom se ukida Uputstvo 2003/54/EZ o zajedničkim pravilima za unutrašnje tržište električne energije i Direktiva 2009/73/EZ o zajedničkim pravilima za unutrašnje tržište prirodnog gasa kojom se ukida Uputstvom 2003/55 o zajedničkim pravilima za unutrašnje tržište prirodnog gasa u poglavlju II opšta pravila za organizaciju sektora u članu 3. u tački 7. za električnu energiju i tački 3. za prirodni gas propisuje obavezu svake zemlje članice da definiše koncept zaštite ugroženih kupaca, između ostalog i zabranom isključenja električne energije i prirodnog gasa potrošačima u kritičnim situacijama, zaštitu kupaca u udaljenim područjima, i osigurati visok nivo zaštite kupaca u pogledu transparentnosti kada je reč o ugroženim kupcima.

Takođe, prema navedenom sve zemlje članice Evropske unije su bile dužne da do 1. jula 2007. godine u potpunosti otvore svoja tržišta električne energije i prirodnog gasa, dok su zemlje članice Energetske zajednice bile dužne da do 1. januara 2008. godine otvore tržišta za sve kupce osim domaćinstava, a koja tu mogućnost treba da dobiju od 1. januara 2015. godine.

Proces liberalizacije tržišta električne energije i prirodnog gasa u Republici Srbiji započet je donošenjem Zakona o energetici 2004. godine, aktueliziran donošenjem Zakona o energetici 2011. godine i doneo je značajne promene na tržištu električne energije i prirodnog gasa.

Saglasno navedenom zakonu, postepeno otvaranje tržišta električne energije i prirodnog gasa podrazumeva jačanje konkurencije, uvođenje prava kupaca da biraju svog snabdevača električnom energijom ili prirodnim gasom, ali i uspostavljanje tržišnih uslova poslovanja, odnosno postizanje nivoa cena koji pokrivaju opravdane troškove.

Zbog potrebe dovođenja cena električne energije i prirodnog gasa na ekonomski nivo, potrebe unutrašnje racionalizacije energetskih subjekata i unapređenja njihovih finansijskih perfomansi, te podizanja njihove konkurentnosti bilo je neophodno izmestiti vođenje socijalne politike iz energetskih subjekata i preduzeti mere u cilju zaštite kupaca koji bi zbog povećanja cene električne energije i prirodnog gasa mogli biti dovedeni u stanje ugroženosti.

Rešavanje pitanja zaštite energetski ugroženih kupaca nije samo od značaja za pojedine ugrožene kategorije već i za reforme energetskog sektora.

Sastavni deo obrazloženja je tabelarni prikaz broja domaćinstava korisnika socijalne pomoći, nege i pomoći, dečijeg dodatka, penzionera i ostalih (ukupno 411.504) sa proračunatim novčanim iznosom sredstava za pomoć ovim kategorijama kupaca električne energije i prirodnog gasa (ukupno oko 4.200.000,000 dinara) od kojeg se 8% odnosi na prirodni gas, iz razloga što je samo 10% ukupne teritorije Republike gasifikovano i što se radi o korisnicima koji su manje ugroženi od korisnika električne energije.

Donošenjem ove uredbe stvaraju se uslovi za zaštitu kupaca električne energije i prirodnog gasa koji su zaista i ugroženi, a primena ove uredbe imaće pozitivan uticaj na kupovnu moć domaćinstv,a a time i na životni standard.

Kompletan tekst Predloga uredbe o energetski zaštićenom kupcu možete preuzeti na sajtu Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine http://merz.gov.rs/cir/node/1506 (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, 14.1.2013.