Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Javne nabavke • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila


Email Print

ELEMENTI PREDUGOVORA IZMEDJU AL DAHRE IZ UAE I REPUBLIKE SRBIJE: OSIM ZAKUPA PREDVIĐENA I PRODAJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA


Predugovorom, čije je tekst objavljen na sajtu Ministarstva finansija i privrede Srbije (www.mfp.gov.rs), predviđeno je osnivanje nove, zajedničke kompanije, u kojoj će 80 odsto udela biti u vlasništvu Al Dahre, a ostatak će zajednički pripadati Republici Srbiji i Gradu Beogradu.

Zajednička kompanija, kako je predvidjeno, uložiće 100 miliona evra u sistem za navodnjavanje, agrotehnički razvoj i obratni kapital, dok Republika Srbija neće biti u obavezi da obebedjuju sredstva, niti garancije za investicije u tim kombinatima.

Srbija i kompanija Al Dahra iz UAE, trebalo bi da konačne ugovore zaključe do 31. marta ove godine.

Predugovorom je predvidjeno i da Ministarstvo poljoprivrede Srbije i nova kompanija zaključe UGOVOR O ZAKUPU 2.982 HEKTARA PLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA 30 GODINA. 

Visina zakupa će tokom prvih 10 godina biti 250 evra po hektaru, da bi nakon tog perioda bila uskladjivana u odnosu na uskladjen indeks cena u maloprodaji, s tim da neće moći biti veća od 370 evra, niti manja od 250 evra godišnje.

Predugovorom je predvidjeno i zaključivanje ugovora Ministarstva odbrane Srbije i nove kompanije o poslovno-tehničkoj saradnji, čime će nova kompanija dobiti pravo da 30 godina koristi 3.664 hektara poljoprivrednog zemljišta koje trenutno koristi Vojna ustanova Morović - pogon Karađorđevo.

NOVA KOMPANIJA BI TOJ VOJNOJ USTANOVI DAVALA 20 ODSTO OSTVARENOG GODIŠNJEG PRINOSA NA ZEMLJIŠTU KOJE KORISTI.

Predugovorom su obuhvaćeni poljoprivredni kombinati u restrukturiranju - Poljoprivredna korporacija Beograd, "Bratsvo Jedinstvo" Neuzina, "Dragan Marković" iz Obrenovca, Nova Gajdobra kod Bačke Palanke, Mladi Borac iz Sonte, Poljoprivredno društvo iz Omoljice i Kombinat Vojvodina iz Starčeva.

ZAKUP EKONOMSKI OPRAVDAN, ALI DA LI JE OPRAVDANA PRODAJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA?

U predugovoru se navodi da će PKB i nova kompanija zaključiti ugovor o prodaji 2.329 hektara poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu te korporacije po ceni od 12.000 evra po hektaru.

  • Agrobačka iz Bača se predugovorom obavezuje da će zaključiti ugovor o prodaji 791 hektara poljoprivrednog zemljišta za 10.000 evra po hektaru, poljoprivredni kombinat "Bratstvo jedinstvo" iz Neuzina bi novoj kompaniji trebalo da proda oko 595 hektara poljoprivrednog zemljišta po istoj ceni, a "Dragan Marković" iz Obrenovca 1.253 hektara takodje za 10.000 evra po hektaru.

Prema predugovoru, kombinat Nova Gajdobra će prodati 518 hektara, Mladi Borac iz Sionte 307 hektara, kombinat iz Omoljice 1.080 hektara, preduzeće "Vojvodina" iz Starčeva 508 hektara, svi za 10.000 evra po hektaru.

Izvor: Blic.rs, Redakcija