Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Javne nabavke • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila


Email Print

ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA ZA 2012. GODINU: • Zaključak poslovnih knjiga •
• Stručni komentar - SASTAVLJANJE OBRASCA IZVEŠTAJA O PROMENAMA NA KAPITALU ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE ZA 2012. GODINU: • Rok za dostavljanje 28.2.2013. godine •
• Stručni komentar - SASTAVLJANJE OBRASCA STATISTIČKI ANEKS ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE ZA 2012. GODINU: • Rok za dostavljanje 28.2.2013. godine •
• Stručni komentar - PREMIJE ZA DOBROVOLJNO OSIGURANJE, KOJE POSLODAVAC PLAĆA ZA SVOJE ZAPOSLENE SA STANOVIŠTA ZAKONA KOJI UREĐUJU SOCIJALNE DOPRINOSE I POREZ NA DOHODAK
• Pitanje i odgovor - (NE)MOGUĆNOST PRIMENE SISTEMA NAPLATE PDV KOD NOVOOSNOVANOG PRAVNOG LICA
• Pitanje i odgovor - UTVRĐIVANJE PRAVA NA PAUŠALNO OPOREZIVANJE AGENCIJE ZA KNJIGOVODSTVO

Izvor: Paragraf Lex