Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Javne nabavke • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila


Email Print

ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA I KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ZA 2012. GODINU: • Priprema, sastavljanje i podnošenje •
• Stručni komentar - PRAVA ZAPOSLENIH NA NAKNADU ZARADE / PLATE, ODNOSNO ZARADU / PLATU ZA DAN 14. JANUAR 2013. GODINE - ZA KOJI JE VLADA PREPORUČILA DA SE NE RADI

Izvor: Paragraf Lex