Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PRAVIMA PACIJENATA: PREMA ODREDBAMA ZAKONA OD 1. DECEMBRA 2013. GODINE LOKALNE SAMOUPRAVE IMAJU OBAVEZU DA UVEDU SAVETNIKE ZA ZAšTITU PRAVA PACIJENATA I OBRAZUJU SAVETE ZA ZDRAVLJE


Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da su jedinice lokalne samouprave, u skladu sa Zakonom o pravima pacijenata, dobile novu nadležnost da od 1. decembra organizuju i obezbede zaštitu prava pacijenata uvođenjem savetnika za zaštitu prava pacijenata i obrazovanjem Saveta za zdravlje.

Đukić-Dejanović, koja je sa ministrom regionalnog razvoja i lokalne samouprave Igorom Mirovićem učestvovala u radu savetovanja predsednika opština, gradonačelnika gradova i Grada Beograda o primeni Zakona o pravima pacijenata, podsetila je na to da je pomenuti zakon stupio na snagu 30. maja ove godine.

Ministarstvo zdravlja će, realizacijom Akcionog plana za sprovođenje Zakona o pravima pacijenata, obezbediti podršku jedinicama lokalnih samouprava za preuzimanje nove nadležnosti.

Planirano je da do kraja ovog meseca bude sprovedena edukacija za savetnike pacijenata svih 145 opština i 23 grada, koji od 1. decembra ove godine treba da počnu da pružaju građanima informacije i savete o pravima pacijenata, kao i zaštitu prava pacijenata po podnetim prigovorima u ostvarivanju zdravstvene zaštite.

Sprovođenje Akcionog plana za sprovođenje Zakona o pravima pacijenata podržano je u okviru projekta Ministarstva zdravlja "Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou-DILS".

Savetovanje je održano u cilju informisanja o svim pitanjima značajnim za organizovanje i rad savetnika i Saveta za zdravlje.

Skup su organizovali Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 13.11.2013.