Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR


IZVRŠENJE NALOGA ZA PLAĆANJE I PRENOSI DEVIZNIH SREDSTAVA IZMEĐU REZIDENATA U ZEMLJI KAO I IZMEĐU REZIDENATA U ZEMLJI I NEREZIDENATA U INOSTRANSTVU: • Prednosti kliringa u devizama u odnosu na tradicionalni platni promet sa inostranstvom koji se obavlja preko računa pojedinačnih poslovnih banaka kod korespondentskih banaka u inostranstvu

Izvor: Paragraf Lex