Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

Aktuelna službena mišljenja


  • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN ZARADE ZAPOSLENIH OSOBA SA INVALIDITETOM U PREDUZEĆIMA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM - Zakon o porezu na dohodak građana: član 21
  • Ministarstvo finansija: UTVRĐIVANJE KAPITALNOG DOBITKA U SLUČAJU PRODAJE NEPOKRETNOSTI STEČENE PO OSNOVU PRAVA NA VRAĆANJE ODUZETE IMOVINE - Zakon o porezu na dohodak građana: član 72
  • Uprava carina: NAČIN UTVRĐIVANJA CARINSKE VREDNOSTI ROBE ŠIROKE POTROŠNJE I TEKSTILA KOJI SE UVOZE IZ AZIJSKIH I EVROAZIJSKIH ZEMALJA - Carinski zakon: čl. 45 i 50
Izvor: Paragraf Lex