Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

Propisi


 • ODLUKA O RASPODELI SREDSTAVA PO JAVNOM POZIVU, OBJAVLJENOM U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE", BROJ 33 OD 10. APRILA 2013. GODINE, ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA RASPODELU SREDSTAVA PREDVIĐENIH PROGRAMOM MERA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA PODRŠKU RAZVOJA MESNIH ZAJEDNICA U 2013. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 70/2013 i 98/2013)
 • ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA U OKVIRU MERE PODRŠKE RAZVOJU REGIONALNE INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2013 i 98/2013)
 • REŠENJE O DONESENIM I POVUČENIM SRPSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU PRIVREDNOG SAVETA GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2009 i 58/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA" ("Sl. list grada Kragujevca", br. 27/2013 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ZELENILO" ("Sl. list grada Kragujevca", br. 27/2013 - prečišćen tekst)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENAMA TOPLOTNE ENERGIJE "ENERGETIKA" D.O.O. U RESTRUKTURIRANJU, SA KOREKCIJOM ("Sl. list grada Kragujevca", br. 27/2013)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA ZAJEČARA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Zaječara", br. 15/2013, 16/2013, 20/2013, 25/2013, 26/2013, 31/2013, 37/2013 i 40/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU USTANOVE CENTAR ZA KULTURU I TURIZAM "CEKIT" U ZAJEČARU ("Sl. list grada Zaječara", br. 38/2013 i 39/2013 - ispr.)
 • ODLUKA O BRATIMLJENJU I SARADNJI IZMEĐU GRADA JAGODINE, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA VERONA, REPUBLIKA ITALIJA ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 10/2013 i 17/2013)
 • ODLUKA O IZBORU PROGRAMA I PROJEKATA KOJIM SE FINANSIRAJU NEVLADINE ORGANIZACIJE IZ BUDŽETA GRADA JAGODINE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 9/2013 i 17/2013)
 • ODLUKA O MERILIMA ZA OBRAČUN VISINE NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 6/2011, 9/2012, 5/2013, 10/2013 i 17/2013)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU SNABDEVANJA TOPLOTNOM ENERGIJOM ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 9/2008, 6/2009, 1/2011 i 17/2013)
 • PRAVILNIK O NAČINU I USLOVIMA PRUŽANJA USLUGE KORISNICIMA PIJAČNIH TEZGI ZA PRODAJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA KOJE SU U VLASNIŠTVU GRADSKOG CENTRA ZA SOCIJALNI RAD JAGODINA ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 17/2013)
 • PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SPROVOĐENJU POPISA IMOVINE I OBAVEZA GRADSKIH UPRAVA GRADA JAGODINA ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 17/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENE PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE TOPLOTNE ENERGIJE NA TERITORIJI GRADA JAGODINE ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 17/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA TOPLOTNE ENERGIJE ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 17/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA TARIFNI SISTEM ZA OBRAČUN PRIKLJUČNE SNAGE I ISPORUČENE TOPLOTNE ENERGIJE GRADA JAGODINE ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 17/2013)
Izvor: Paragraf Lex