Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBAVEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI POLAŽU STRUČNI ISPIT ZA LICENCU ZA OVLAŠĆENA LICA 19. I 20. NOVEMBRA 2012. GODINE


Obaveštavaju se kandidati koji su izvršili prijavu za polaganje stručnog ispita za licence u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma da će se ispiti održati po sledećem raspredu u prostoru Privredne komore Beograd, Kneza Miloša 12 u sali na šestom spratu.

Dana 19.11.2012. godine održaće se ispiti za sledeće delatnosti: revizija,brokersko-dilerski poslovi, bankarstvo, faktoring i forfeting, investicioni fondovi, finansijski lizing, zastupanje i posredovanje u osiguranju i osiguravajuća društva i menjački poslovi.

Dana 20.11.2012. godine održaće se ispiti za delatnost računovodstvo.

Svi kandidati će do 16.11.2012. godine biti obavešteni o tačnom vremenu polaganja putem e- maila koji su naznačili u ispitnoj prijavi ili putem telefona (ukoliko nije navedena e- mail adresa za kontakt).

Izvor: Vebsajt Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, 13.11.2012.