Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

DEVIZNE REZERVE NARODNE BANKE SRBIJE NA KRAJU OKTOBRA BILE SU 10,159 MILIJARDI EVRA, SAOPŠTAVA NBS


Ovim iznosom obezbeđena je pokrivenost novčane mase (M1) od 421 odsto, kratkoročnog duga od 2.800 odsto i sedmomesečna pokrivenost uvoza robe i usluga.

Najveći devizni priliv u toku oktobra realizovan je po osnovu prodaje evroobveznica Republike Srbije u iznosu od 806,4 miliona evra na inostranom finansijskom tržištu, dok su po osnovu korišćenja kredita i donacija ostvareni prilivi u ukupnom iznosu od 31,2 miliona evra.

U oktobru najveći odliv iz deviznih rezervi realizovan je po osnovu povlačenja više izdvojene devizne obavezne rezerve od strane banaka u neto iznosu od 209,7 miliona evra u odnosu na njihov nivo obračunat u septembru.

Ostali odlivi iz deviznih rezervi u toku oktobra realizovani su po osnovu izmirivanja obaveza prema inokreditorima u iznosu od 117,7 miliona evra i servisiranja stare devizne štednje u iznosu od 6,1 milion evra.

Neto devizne rezerve, odnosno rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, kao i za sredstva povučena od MMF-a, na kraju oktobra iznosile su 6,021 milijardi evra.

Oktobarski obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu iznosio je 1,883 milijardi evra, što je za 658,5 miliona evra više nego u prethodnom mesecu.

Inače, od početka godine u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 14,5 milijardi evra.

U oktobru je zabeležena nominalna aprecijacija dinara u odnosu na evro od 1,5 odsto, a NBS je na međubankarskom deviznom tržištu intervenisala kupovinom pet miliona evra radi ublažavanja preterane dnevne oscilacije kursa, navedeno je u saopštenju NBS.

Izvor: Tanjug