Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 108 OD 13.11.2012/ODABRANI DOKUMENTI


 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA
 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA OKTOBAR 2012. GODINE
 • ODLUKA O IZBORU SAVETA GUVERNERA NARODNE BANKE SRBIJE
 • ODLUKA O IZBORU DIREKTORA UPRAVE ZA NADZOR NAD FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE RS BROJ 23
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE RS BROJ 24
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU SASTAVA STALNIH DELEGACIJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U MEĐUNARODNIM PARLAMENTARNIM INSTITUCIJAMA
 • UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA FORMIRANJE CENA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT
 • ODLUKA O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, A ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA NESTALA LICA
Izvor: Paragraf Lex