Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - KOMENTAR DOPUNA ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI - "Sl. glasnik RS", br. 107/2012
• Stručni komentar - KOMENTAR NOVOG ZAKONA O AMNESTIJI - "Sl. glasnik RS", br. 107/2012
• Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA - "Sl. glasnik RS", br. 107/2012
• Pitanje i odgovor - MOGUĆNOST POSLODAVCA DA ZBOG PROCESA RADA USKRATI ZAPOSLENOM PRAVO DA ODSUSTVUJE SA RADA NA DAN KRSNE SLAVE

Izvor: Paragraf Lex