Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PRIVLAČENJA DIREKTNIH INVESTICIJA: ZAšTITA INVESTITORA I NJIHOVIH ULAGANJA KONTROLOM PROCESA DODELE SUBVENCIJA


Ministarstvo privrede Vlade Republike Srbije saopštilo je da je iz budžeta tog ministarstva, na osnovu Uredbe o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija ("Sl. glasnik RS", br. 20/2012, 123/2012, 14/2013 i 60/2013), od početka godine za subvencije investitorima isplaćeno više od 2.574.907.626,55 dinara, od čega samo u julu i avgustu više od milijardu dinara.

U saopštenju se navodi da je uvid u dosadašnji način odobravanja i isplate subvencija investitorima pokazao da su ovi podsticaji dodeljivani bez adekvatne kontrole i uz propuste u proceduri.

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA) do sada je sprovodila ovu uredbu i komunicirala sa investitorima, raspisivala konkurse, prikupljala prijave i odobravala podsticaje, dok su u nadležnosti Ministarstva bili potpisivanje ugovora sa investitorom i isplata novca za subvencije u tranšama, na osnovu pozitivnog mišljenja SIEPA.

Dešavalo se, međutim, da SIEPA odobri podsticaje potencijalnom investitoru i pre nego što je raspisan oglas za prodaju imovine preduzeća, i to na zahtev investitora koji do tada nije ni osnovao zavisno društvo u Srbiji koje je trebalo da učestvuje u privatizaciji.

Bilo je slučajeva da u proceduru uđe nepotpisan zahtev bez datuma podnošenja, a sa poverljivom dokumentacijom preduzeća koje se privatizuje.

Kada je reč o oceni ispunjenosti uslova po osnovu, na primer, takozvane "obavezne investicije", u SIEPA su često odobravane subvencije za već izvršena ulaganja pa ostaje nejasno o kakvim se podsticajima radi.

Davana su pozitivna mišljenja za isplatu podsticaja na osnovu izveštaja revizora o ispunjenosti uslova za obaveznu investiciju, uprkos ogradi revizora da takvi izveštaji nisu u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima.

Proverom je utvrđeno da izveštaji revizora u najvećem broju slučajeva ne daju odgovore na to da li je investitor ispunio sve uslove iz ugovora za isplatu podsticaja, da li je zaposlio nove radnike u broju u kojem se na to obavezao ugovorom, da li redovno isplaćuje zarade, i posebno da li je investicijom u osnovna sredstva povećan osnovni kapital društva.

Najdrastičniji je primer zahteva za isplatu podsticaja kod kojeg je revizor dao izričito mišljenje da nisu ispunjeni uslovi za isplatu, a SIEPA je podnela Ministarstvu zahtev za isplatu, navodeći da je zahtev uredan i kompletan.

Istovremeno, svaki zahtev investitora za produženje roka za ispunjenje ugovorne obaveze, iako je obaveza investitora obezbeđena bankarskom garancijom, SIEPA samo prosleđuje Ministarstvu, bez ocene opravdanosti takvog zahteva.

Ministarstvo je, u cilju obezbeđivanja transparentnijeg i odgovornijeg rada SIEPA, obrazovalo radnu grupu koja će predložiti izmenu Uredbe o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija, sa drugačijom procedurom odobravanja i kontrole namenskog korišćenja podsticaja.

U saopštenju se ističe da Ministarstvo privrede nije šalter za isplatu, kao i da od septembra proverava ispunjenost uslova za sve naloge za dospele tranše.

Namera resornog ministarstva jeste da osnaži poslovno okruženje u Srbiji unapređenjem propisa i transparentijim radom državnih institucija, imajući u vidu to da pravna država i predvidivi, jasni uslovi poslovanja predstavljaju osnov za opredeljivanje investitora, kako stranih, tako i domaćih, za nova ulaganja u Srbiji.

Pojedinosti o dosadašnjoj isplati podsticaja investitorima mogu se pogledati na zvaničnoj internet adresi Ministarstva privrede, a kompletan portfolio SIEPA objavljen je na veb-sajtu Ministarstva.

Nesporno je da će Ministarstvo poštovati sve zaključene ugovore sa investitorima i ispuniti sve ugovorne obaveze nakon što se uveri u to da je i investitor ispunio obaveze za koje su dodeljeni podsticaji.

Ministarstvo izražava nadu da će strani investitori razumeti da se u zemljama iz kojih dolaze ne bi mogla desiti praksa nekontrolisanog trošenja budžetskih sredstava, a da će domaći investitori ceniti reformske mere Vlade Srbije.

Kontrolom procesa dodele subvencija za investitore Ministarstvo štiti i investitore i njihova ulaganja, dodaje se u saopštenju.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 13.10.2013.