Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

IZMENE ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA: Produžetka roka za preregistraciju auto škola neće biti, poručuju iz MUP-a


Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima objavljen je u "Sl. glasniku RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011 i 32/2013 - odluka US)

 Za otvaranje nove auto-škole potrebno najmanje 100.000 evra. Uslovi prestrogi, kažu u školama. Produžetka roka za preregistraciju neće biti, poručuju iz MUP-u.

Neće biti produžetka roka za preregistraciju auto-škola u Srbiji potvrđeno je RTS-u u MUP-u Srbije. Do 25. oktobra ostalo je još malo vremena a samo 10 auto-škola podnelo je zahtev za rad po novom sistemu. Polovina od njih ne ispunjava potrebne kriterijume. U auto-školama tvrde da su zahtevi preskupi, a vremena za prilagođavanje malo.

Da bi auto-škole funkcionisale po izmenama Zakona,

Da biste sada otvorili školu i sve ovo zadovoljili, moraćete da odvojite preko 100.000 evra ako kupujete polovna vozila. A ako kupujete nova vozila, sa poligonom, trebaše vam preko 300.000 evra, što u vom trenutku nema skorio nijedna škola u Srbiji.

Predložene su određene izmene uslova koji su propisani za auto-škole koje su određene pravilnicima da bi se obezbedila određena relaksacija tih uslova. 

U pojedinim školama kažu da pozdravljaju uvođenje reda i novih metoda za obuku kandidata. Jedini spas za održanje velikog broja auto-škola u Srbiji - je njihovo udruživanje radi manjih troškova.

"Kontolisaće se teoretska nastava putem video nadzora, ubaciće se takograf u putnička vozila pa će tako sve škole napokon morati da drže 40 časova po 45 minuta", kaže Goran Manojlović iz auto-škole "10 plus".

I još da dodamo da svako onaj ko završi obuku do 25. okobra bilo za automobil ili motocikl - moći će da polaže stare poligonske radnje. Onaj ko to ne uspe, moraće da poligone polaže po novom.

Škole za sada striktno primenjuju uputstva koja dobijaju iz MUP-a, pa kandiadati odgovore na mnoga pitanja mogu da pronađu kod policije, koja je jedina zadužena za tumačenje i sprovođenje zakona.

U pravnoj bazi Paragraf Lex objavljen članak:

KRAĆI PRIKAZ OSNOVNIH REŠENJA SADRŽANIH U ODREDBAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA I ODABRANIH PODZAKONSKIH AKATA KOJE PRIMENJUJU AUTO-ŠKOLE ILI SE NA NJIH ODNOSE

• Rešenja kojima je utvrđena ispunjenost uslova za rad centara za obuku vozača važe do 25.10.2013. godine •

Izvor: RTS