Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DOPRINOS POKRAJINE RASTEREĆENJU PREDUZETNIKA


Pokrajina će na jesen doneti niz mera koje će poboljšati razvoj preduzetništva u Vojvodini, najavio je pokrajinski sektretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin. 

  • Preduzetnici, posebno male zanatske radnje, mnogo očekuju od najave da će im, pored ukidanja obaveze da drže fiskalne kase i GPRS sisteme, biti ukinuti i mnogi drugi nameti. 

Za sada je izvesno da će muzički dinar svakako biti ukinut, a takve i slične obaveze, pritiskale su mnoge preduzetnike. 

Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova rekao je da je Pokrajina i do sada donosila podsticajne mere za preduzetnike. 

Ministar privrede i finansija najavio je da je formirao grupu sa zadatkom da, u roku od dva meseca, od 256 parafiskalnih nameta proveri koji su nepotrebni, da bi bili ukinuti i da bi rasteretili privredu. 

U Srbiji ima preko 250 hiljada preduzetnika i prvi put se najavljuje reforma u tom sektoru.

Izvor: RTV

<<< Nazad na ostale vesti