Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OKRUGLI STO O NACRTU ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE: 14. JUN 2013. GODINE


Ministarka regionalnog razvoja i lokalne samouprave Verica Kalanović govoriće sutra, u petak, 14. juna, u 12 časova, na okruglom stolu čija je tema "Nacrt zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave". (Adresa: Centar "Sava", Milentija Popovića 9, sala 2/0).

Nacrtom zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave prvi put se uređuje oblast radnih odnosa u lokalnim i pokrajinskim organima vlasti, što je preduslov uspostavljanja uspešne i efikasne lokalne administracije koja je u službi građana. Novi Zakon detaljno će urediti prava i dužnosti iz radnog odnosa funkcionera, službenika i nameštenika, novi sistem zvanja, ocenjivanje službenika, napredovanje u službi, upravljanje ljudskim resursima, nadzor nad primenom Zakona i druga pitanja od značaja za sistem radnih odnosa.

Na okruglom stolu, koji organizuje Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave i Stalna konferencija gradova i opština, pored ministarke Kalanović, učestvuju i državni sekretar u Ministarstvu regionalnog razvoja i lokalne samouprave Edi Majstorović, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Đorđe Staničić, sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Vlade autonomne pokrajine Vojvodine Branislav Bugarski, zamenica šefa Kancelarija Saveta Evrope u Srbiji Nadia Ćuk, profesor dr Mijat Damjanović, kao i predstavnik Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Izvor: Vebsajt Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave, 13.6.2013.