Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR


• Pitanje i odgovor - DRUŠTVA KOJA SU SPROVELA STATUSNU PROMENU SPAJANJA NE GUBE PRAVO NA VEĆ ISKORIŠĆENI PORESKI KREDIT I IMAJU PRAVO DA PRENESU PORESKE GUBITKE NA RAČUN DOBITI IZ BUDUĆIH OBRAČUNSKIH PERIODA
• Pitanje i odgovor - PDV TRETMAN VRAĆANJA NEPRODATIH DOBARA INOSTRANOM ISPORUČIOCU

Izvor: Paragraf Lex