Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

PRAVNI INSTRUKTOR


• IZVEŠTAJ O STRUČNOJ OCENI PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
• KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U POSTUPKU MALE VREDNOSTI
• ODLUKA O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
• ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
• Stručni komentar - OPŠTI USLOVI PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI MEDICINSKIH POSLENIKA
• Pitanje i odgovor - USPOSTAVLJANJE I VOĐENJE DELOVODNIKA U PRIVREDNOM DRUŠTVU

 

Izvor: Paragraf Lex