Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

CARINSKI INSTRUKTOR


• Stručni komentar - POJAŠNJENJE POSTUPKA AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA - PRIMENA CARINSKOG ZAKONA
• Stručni komentar - PRIMENA CARINSKIH DAŽBINA ZA ROBU POREKLOM IZ HRVATSKE OD 1. JULA 2013. GODINE: • Od 1.7.2013. godine za robu poreklom iz Hrvatske primenjivaće se preferencijalne stope carine koje se primenjuju za robu poreklom iz EU •
• Pitanje i odgovor - POSTUPANJE SA NEZAKONITO UNETOM ROBOM U CARINSKO PODRUČJE REPUBLIKE SRBIJE KOJA NIJE ODUZETA U PREKRŠAJNOM POSTUPKU

Izvor: Paragraf Lex