Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora1. JULA 2012. GODINE TREBA DA POČNE PRIMENA MERA KOJE PODRAZUMEVAJU DA SE UZ POMOĆ BANAKA PRATI KAKO POSLODAVCI UPLAĆUJU POREZE I DOPRINOSE NA ZARADE


To će doprineti smanjenju obima sive ekonomije u zemlji, ocenio je direktor Poreske uprave (PU) Srbije Dragutin Radosavljević

"Mere koje će za oko dve nedelje početi da se primenjuju trebalo bi da smanje obim sive zone poslovanja u Srbiji, kada se radi o plaćanju doprinosa i poreza na zarade", kazao je Radosavljević.

Radosavljević je istakao da je u sivoj ekonomiji ogroman broj "neplatiša", te ako bi i oni ušli u sistem oporezivanja, izdvajanja iz budžeta za penzije i nezaposlene bi bila daleko manja nego što su sada.

Danas se iz budžeta izdvaja oko 290 milijardi dinara za penzije, zdravstvenu zaštitu, zaposlene, više od 33 odsto ukupnih rashoda u republičkom budžetu.

On je ponovio da je PU zabeležila napredak u naplati javnih prihoda, koja je u prvih pet meseci veća od projektovanog plana za oko 8,5 milijardi dinara.

Radosavljević je istakao da je Srbiji potrebno da poveća broj proizvodnih firmi, ističući da je do sada više otvarala preduzeća u uslužnim delatnostima.

"Od ukupnog broja preduzeća u 85 odsto njih radi od jedan do pet odsto zaposlenih", istakao je on i naglasio da se je potrebno povećati zaposlenost.

U Srbiji, istakao je Radosavljević, ima ukupno 4.500.000 poreskih obveznika, a PU godišnje naplati oko 600 milijardi dinara poreza.

Izvor: Tanjug